Apie mus

Esame ne pelno siekianti organizacija įkurta labdaros,socialinių projektų įgyvendinimo tikslais, skatinanti bendradarbiavimą tarp viešojo ir privataus sektoriaus, plėtoti ir remti nacionalines ir tarptautines senjorų gerovės iniciatyvas.

Mūsų veikla: pagalba seneliams, parama seneliams, renginiai senjorams socialinės globos namuose, aktyvus senjorų laisvalaikis, socialiniai projektai senelių namuose, audio knygos senjorams, parodos senelių namuose.

Misija

Skatinti meno terapiją rizikos grupėje esantiems asmenims sveikatos priežiūros, švietimo bendruomenėse;
Sukurti nacionalinį ir tarptautinį specialistų ir suinteresuotų asmenų bendradarbiavimo tinklą įgyvendinant bendrus projektus;
Skatinti informacijos sklaidą ir formuoti teisingą požiūrį apie meno terapijos naudą švietimo, komunikacijų, ir valstybinėse organizacijose;
Plėsti visuomenės suvokimą apie meno terapijos teikiamą naudą, platinant naujienas ir pasiekimus šioje srityje visose komunikacijos srityse;
Sustiprinti socialinių paslaugų vartotojų emocinę, psichologinę ir dvasinę būsenas pasitelkiant kompleksinę meno terapiją.

Dailės terapija

Dailės terapija stiprina individo fizinę, psichinę būseną bei jo socialumą. Skatina kūrybiškumą, gydo, ramina, stiprina pasitikėjimą savimi, ugdo gebėjimą išreikšti save. Meno terapija plačiai taikoma, socialiniame darbe, psichologijoje, pedagogikoje, medicinoje, ypač reabilitacijoje.

Pats dailės terapijos terminas imtas naudoti antrojo pasaulinio karo metu. Dailės terapinis procesas pagrįstas tuo, kad reikšmingiausios žmogaus mintys ir pergyvenimai būdami pasąmoningos kilmės, gali būti greičiau išreikšti vaizdiniais, nei žodžiais. DT metodai yra susiję su kiekviename žmoguje glūdinčiu sugebėjimu projektuoti savo vidinius konfliktus į vizualines formas. Kai asmuo išreiškia savo vidinį patyrimą vaizduodamas (piešdamas, vaidindamas ir kt.), jis labai dažnai įgyja sugebėjimą apibūdinti tai žodžiais, o tai leidžia brandžiau suvokti problemą, ją priimti ir konstruktyviai spręsti. Reikia atkreipti dėmesį, kad DT proceso pagrindas – tai kūrėjo, meninio produkto ir dailės terapeuto sąveika. Šiame procese kūrėjas sąmoningai ir aktyviai dalyvauja, reikšdamas ir nagrinėdamas savo asmeninį patyrimą, kuris gali būti ir trikdantis, gąsdinantis arba nemalonus. Tuomet meninis produktas tampa kaip asmens vidinio pasaulio dokumentas, kuris, laikui bėgant gali keistis, jį galime stebėti.

Dailės terapijos metodai profesinėms komandoms suteikia galimybes saugioje aplinkoje atgaivinti ir vėl patirti savo spontanišką kūrybiškumą, žaidimo procesą, leidžia būti jame, atrasti bei atskleisti naujas, dar neatskleistas savo asmenybės kūrybiškas puses, patirti bendros komandinės kūrybos džiaugsmą, bei privalumus. Šiuose užsiėmimuose kiekvienas komandos narys turi galimybes patirti ir išgyventi netikėtas situacijas kartu su kitais komandos nariais. Užsiėmimo pradžioje, vykstant „apšilimui“, pristatoma ir aptariama užduotis, supažindinama su turimomis medžiagomis (dažai, pieštukai, molis ir kt.), kaip jomis naudotis. Apie vieną valandą vyksta kūrybinis procesas. Po to grupės nariai susirenka į bendrą ratą pristatyti savo kūrinių. Tuomet kiekvieno dalyvio idėjos, kūrybiniai impulsai yra pastiprinami visų dalyvių, senos idėjos išskleidžiamos naujais aspektais ir atrandami netikėti bendri sprendimai bei stimuliuojamas individualus kūrybiškumas. Tokie užsiėmimai vedami „team – building‘o“, asmenybės kūrybiškumo skatinimo, konfliktų sprendimo ir kt. tikslais.

Lietuvoje ši praktika pradėta taikyti nuo 1990m. Psichologijos specialistai meninę raišką taikė dirbdami su įvairių psichologinių sunkumų turinčiais paaugliais, jaunimu ir suaugusiais.

Dailės terapija. Šiuo metu dailės terapija yra labiausiai išplėtota, dažniausiai ir lengviausiai naudojama. Šiai krypčiai priklauso vizualinis menas – piešinys, visos tapybos rūšys, mozaika, koliažas, makiažas, kūno menas, kaukės, visos modeliavimo rūšys, lėlės, fotografija ir dar daugiau. Tai labiausiai išsivysčiusi kryptis, turinti labai daug metodų ir būdų. Meno terapijos kaip psichoterapijos krypties istorija prasidėjo būtent nuo piešino. Teigiama, kad meno terapijos privalumai yra naudojimo paprastumas, medžiagų turtingumas, panaudojimas kartu su praktiškai bet kokia kita psichoterapija. Pagrindinis dailės terapijos tikslas – pažadinti aktyvumą, skatinti pacientus realizuoti savo kūrybines galias, išlaisvinti jausmus, siekti harmonijos tarp sielos ir kūno. Dailės terapija yra veiksmingas metodas, lengvai įtraukiamas į bendrą gyvenimo programą. Ypač ji veiksminga psichoterapinėje reabilitacijoje .

Bendravimas yra didžiausia sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problema, tačiau, kaip parodė tyrimas, pacientai noriai bendrauja, įdėmiai išklauso pamokymus. Negalios kamuojamam žmogui menas laikomas tam tikra kalba ir komunikacijos priemone, kuriai suprasti bei vartoti reikia meninės ir estetinės kompetencijos. Asmeniui gebant stebėti, išgyventi ir suvokti meno procesą, tenkinamas jo meninio pažinimo interesas, didinamas sąmoningumas, išplečiamos objektyviojo ir ypač subjektyviojo pasaulio pažinimo ribos.

Meno terapija suteikia galimybę sumažinti arba pašalinti žmogiškosios nevilties priežastis, kurių pašalinti nepajėgia pati psichikos sveikatos sistema. Meno terapija nukreipia žmogaus kentėjimus ir psichoemocinius išgyvenimus į saviraišką, stimuliuojančią jo kūrybines galimybes ir sugebėjimus. Asmenų turinčių psichikos sutrikimus meniniai gebėjimai apima ne vien intuicijos ir jausmų, bet ir intelekto raišką.